Който поставя заграждения по пътищата на нашия живот, без да ни пита, по-скоро иска да ни спре, отколкото да ни предпази.

–––––
Всички сме имащи. Само някой от нас си нямат сетиво, за да го забележат.

–––––
Да си разваляме рахътллъка, че някой е несправедлив с нас, е далеч по-несправедливо спрямо рахътлъка.

–––––
Всеки момент идва навреме. Само ние понякога закъсняваме или подраняваме.

 

 

–––––
Трябва да сме много, ама много могъщи, щом имаме опцията да вземем живота си в свои ръце.

–––––
Ако някой не ни смята за човешко същество, е възможно да е точно обратното.

–––––
Много малко може да се каже с много думи.

 ––––-
Грешно е да съдим човек, който искрено се покайва. Всяко покаяние заслужава милост.

 

 

–––-

©cenimiga