На света дължим будната си любов, а не сляпото си покорство.

––––
Само фактът, че сме много далече от някоя бивша болка, е достатъчен да ни излекува.

––––
Можем да забогатеем – много и внезапно, стига да си направим един дълъг списък с нещата, за които сме благодарни.

––––
Мястото, на което не можем да се отпуснем, е по-добре да напуснем.

––––
Всяка вечер отваря свещеното си сандъче за скъпоценности и очаква да прибавим някое ново бисерче.

––––
Никой не си е тръгва от този свят заради липса на любов, но без любов – дали е на тоя свят?

 

 

––––
Усещаме ли неизчерпаемо благоденствие, не могат да ни ограбят. Невъзможно е да се вземе и отнесе цялата вода от извора.

––––
Къде ли може да ни заведе някой, който не вижда пътя?

––––
Всеки ден имаме рожден ден. Всеки ден преживяваме новораждане. Колко от нас го усещат?

––––
Близостта означава взаимно да си поливаме коренчетата, ако приемем, че сме тревички. Когато единствено ние го правим, а отсрещната страна се въздържа, стебълцето ни ще изсъхне. Взаимността е същинската близост.

 

 

–––-

©cenimiga