Доброто светоусещане прави живота ни добър. Всичко около нас – хора, животни и неща, които поддържат това светоусещане – са най- плодотворните съставки, които подхранват нашето съществуване.

–––––-

Само хубавото, което съвпада с личния ни критерий за хубаво, наистина е хубаво.

–––––-

Нека да си разрешим най-сетне да заживеем. Защо много често изоставяме първостепенното си право на живот? Да живеем, се явява и като най-важната ни задача. Идваме на този свят с вродения си дар да овладеем изкуството на съществуването. Най-ценна е нашата жизненост, а не годините, с които си измерваме живота.

–––––-

Дъното всъщност е основа, ако решим да градим.

 

 

–––––-

Пожелателно е от време навреме да се допитаме до усещанията си. Те са вътрешния ни джипиес. Точно той може да ни покаже – как сме и къде се намираме. Понякога сме така улисани и не забелязваме, че чувствата ни не са наши, по причина, че мястото също не ни принадлежи.

–––––-

Въпросът е – какво ние правим с живота си, а не – какво прави животът с нас.

–––––-

Нищо не бива да ни спира, ако усещаме притегателната сила да предприемем действие, което ще съгради и добави ценност към живота ни. Само ние знаем кое е най-доброто за нас и в подобни моменти е препоръчително да оглушеем за съветите на близки и далечни консултанти. Най-важно е да чуваме своя избор. Само той има право на глас.

 

 

 

–––-

©cenimiga