Няма какво да доказваме, че сме хора, ако котките и кучетата го знаят.

––––
Не е важно къде живеем, важното е – дали сме в живота си.

––––
Само ако сме планинари, можем да срещнем еделвайс.

––––
Когато някой иска да ни засенчи, с това потвърждава, че сме слънчеви.

 

––––
Най-ниско са тези, които гледат на другите отвисоко.

––––
Какво, че не сме оценени, ако ценим живота.

––––
Може би най-искрената ни молитва е следната: „Господи, помогни на хората да обичат живота, защото само обичайки живота, могат да ни приемат и обичат!“

––––
Грешка е да напускаме добрите си нагласи. По-удачно е да напускаме ситуации и хора, които ги правят ненедобри.

 
 

 

 

–––-