От всичко, което не ни харесва, се излиза с мисъл.

––––
Любовта ни към живота е доказателството, че сме живи.

––––
Най-добре е да пуснем света и да вземем себе си.

––––
Близки са ни само ония хора, които не се опитват да ни променят.

––––
Ако останем продължително в пожара – ще изгорим. Само ако излезем от пламъците, можем да ги изгасим.

 

 

 

–––-

©cenimiga