Не само добрите хора заслужават нашата благодарност. Дължим признателност и на всички, които се въздържат да хвърлят камъни подир нас.

–––––
Обикновено не ни харесват онези, на които много им липсва нещо наше.

–––––
Всичко, което нямаме – се замества със засилена любов към това, което имаме.

–––––
Само приемащото сърце постига спокойствие.

 

–––––
Истината е истина, ако мигновено извиква у нас усещане за съгласие.

–––––
Всяка ситуация, в която не присъства Бог, косвено ни подсеща, че не е за нас.

–––––
Умението да понасяме болката, я намалява. Валидно е и обратното.

–––––-
Може да видим истинските лица на другите, стига да си свалим „очилата“ на своите представи за тях.

 

–––-

©cenimiga