Драмата е, че все искаме от живота нещо друго.

––––
Всяка наша сълза напоява коренчето на бъдеща усмивка.

––––
Ако престанем да сме малодушни, хората, които са се възползвали от нашето малодушие, вече няма да ни харесват.

 

 

––––
Да останем верни на някой погрешен избор, не е последователност, а глупост.

––––
Ако кажем – възможно е, получаваме възможност.

––––
Котките са великодушни – прощават. Хората са малодушни – не прощават.

 

 

 

–––-

©cenimiga