Само хората, които ценят другите, имат цена.

––––

Какъвто свят виждаме, в такъв живеем.

––––

Естественият житейски норматив е „как сме?“, а не „кои сме?“

––––

Любовта ни към хората е продължение на любовта, която изпитваме към живота.

––––

Щетите, които са следствие от някое правилно действие, а не от умисъл, не са големи щети.

 

 

 

–––-

©cenimiga