Смайващо е съвършеното поведение на котките. Котките са житейски водачи. Знаят, че са дошли, за „омъркат“ с обич света. Радостта им е виртуозна. Търкалят се върху слънчевите петна и стоплят с кожухчета си зимните дни.

Любовта на котките е абсолютно честна. Могат да ни лизнат по ръката, единствено, ако това им харесва. Те никога няма да се разположат на място, което им е неудобно. Твърде много ценят живота си, за да си причинят това.

 

–––-

©cenimiga