Човек за едната добра дума живее, но понякога от една лоша – може да не оживее.

–––––
Изписани сме на лицата си.

–––––
Ако сме алтруисти, е препоръчително да обичаме себе си, както другите.

 

–––––
Можем да дадем сърцето само на някой, който цени сърца.

–––––
Ако не знаем, къде отиваме, но е невъзможно да се върнем, където сме били, това означава, че вървим към място, където ще поискаме да останем.

–––––
Мъдростта е преди всичко лечебна.

 

 

 

–––-


©cenimiga