Човек за едната добра дума живее, но понякога от една лоша – може да не оживее.

–––––

Изписани сме на лицата си.

–––––

Ако сме алтруисти, е препоръчително да обичаме себе си, както другите.

–––––

Можем да дадем сърцето само на някой, който цени сърца.

–––––

Ако не знаем, къде отиваме, но е невъзможно да се върнем, където сме били, това означава, че вървим към място, където ще поискаме да останем.

–––––

Мъдростта е преди всичко лечебна.

 

–––-


©cenimiga