Няма ли любов във въздуха – просто не се диша.

–––-
Ако начинът по който живеем, ни убива, живеем ли?

–––-
Когато сме възрастни, имаме само един единствен източник на сила – това, че сме живи. Всяка претенция за друг източник е повече от неблагоприятна.

–––-
Грешките ни се превръщат в извинителни бележки, които позволяват на другите хора да ни съдят.

–––-
Всяка възможност, която не ни харесва – наричаме причина. Всяка причина, която ни харесва – наричаме възможност.

–––-
Какво все очакваме от живота, когато той вече е получен?

–––-
Спокойствието съдържа усещането – „жив съм и това ми е напълно достатъчно“. 

–––-
Любовта прави възможно оцеляването. Всичко, което оцелява без любов, не е цяло, а това означава, че не е оцеляло.

–––-
Най-страшните зверове се изпречват единствено пред най-силните. Всяко голямо препятствие е елементарен тест.

–––-

Това, за което съжаляваме, съдържа и солидна причина да му благодарим. Най-малкото за това, че вече е отминало.

–––-
Стените, в които се блъскаме, може да са врати, но със сигурност, не са за нас.

–––-
Най-добре се живее не за някого, а заедно с него.

–––-
Само когато вече няма какво да изгубим – имаме всичко.

 

–––––

©cenimiga