Не е възможно да смятаме някой за неудачник и същевременно да твърдим, че го обичаме. Любовта не вижда неудачници.

–––––
Често неодобрението на другите означава, че те просто са неодобрителни.

–––––
Обикновено имаме два избора. Или да хленчим, или да се усмихнем.

–––––
Проблемите са много любопитни. Идват, за да разберат – какво можем или не можем.

 

 

–––––
Сприятеляването с болката я лекува.

–––––
Повечето от нашите преценките са нетрайни като снежинки. 

–––––
Когато ценим всичко, с което си взаимодействаме – повишаваме неговата стойност.

–––––
Можем да имаме купища завишени очаквания, но единствено към самите нас. Самата наглост е да искаме от света или хората, повече от това, което ни предлагат.

 

 

 

–––––

©cenimiga