1.

Обърнете специално внимание на най-силните си страни.
Вижте ги добре. Запомнете ги, както помните личното си име. Преповтаряйте си ги всекидневно. Нека станат вашият житейски рефрен.

2.
Кои полезни промени сте готови да направите още днес? Пробвайте да осъществите поне две от тях.

3.
Оценявайте високо своите способности. Ако ги утвърждавате често, светоусещането ви ще се подобри.

4.
Разширете кръга на хората и нещата, които обичате и така ще изпитвате повече любов. В състояние на обичане, вие сте по-сигурни в себе си, по-сигурни в другите и по-сигурни в света.

 

5.
Репетирайте самоувереност в огледалото. Измисляйте си малки роли, в които проявявате решимост и спокойствие.
Поздравете се, че съществувате. Повярвайте, че вашето присъствие в света е важно. Оценете го високо.

6.
Бъдете безразлични към неща или хора, пред които губите част от своето самочувствие.
Всичко, което в някаква степен нарушава вашето равновесие, не ви е необходимо. Останете безучастни към него. Инстинктивно му обръщайте гръб.

7.
Полагайте непрестанни грижи за това, което най-много ви помага да сте самоуверени. Не пренебрегвайте любовта към самите вас. Измъкнете я на показ и я сложете на челно място във вашия живот, за да се прояви.

Доказано е, че себелюбието е най-надеждната ютия за изглаждане на смачкано самочувствие.

 

 

 

––––––

© cenimiga