Showing: 1 - 6 of 8 RESULTS
Напети фрази Начало

4 мъдрости

  Ако ни съпътства стремежът да наобичаме живота с най-голямата сила на която сме способни, то тогава сме истински живи. –––––––––- Падналите хора, които не …

Show Buttons
Hide Buttons