Showing: 1 - 6 of 31 RESULTS
Напети фрази Начало

4 мъдрости

  Ако ни съпътства стремежът да наобичаме живота с най-голямата сила на която сме способни, то тогава сме истински живи. –––––––––- Падналите хора, които не …

Напети фрази Начало

8 гледни точки

  Всичко, което ни липсва, има алтернативи, които някой път са по-добри от оригиналите. –––––––- Когато сме любящи, сме оценители, когато сме нелюбящи, сме обезценители. …

Show Buttons
Hide Buttons