Showing: 1 - 6 of 22 RESULTS
Напети фрази Начало

6 поуки

  Също като птиците сме дошли на този свят, за да си изпеем своята песен, т.е., да изживеем собствения си живот. –––––––––––- Хората със здрава …

Напети фрази Начало

8 гледни точки

  Всичко, което ни липсва, има алтернативи, които някой път са по-добри от оригиналите. –––––––- Когато сме любящи, сме оценители, когато сме нелюбящи, сме обезценители. …

Show Buttons
Hide Buttons