Ако ни съпътства стремежът да наобичаме живота с най-голямата сила на която сме способни, то тогава сме истински живи.

–––––––––-

Падналите хора, които не правят нищо да си помогнат, се превръщат в предупредителни знаци да стоим изправени.

 

–––––––––-

Каквото и да ни се случва, е спасително да не убваме любовта в себе си. Ако няма до нас човек, на който да я дадем, можем да я споделим със света, с котка, с камъче, със слънце и пр.

–––––––––-

Когато имаме ситуации, с които не можем да се справим, имаме и прекрасната възможност да се смирим.

 

 

 

–––––––