Showing: 1 - 6 of 21 RESULTS
Напети фрази Начало

Максими

Дали най-правилната молитва не е тази: „Господи, опази способността ни да виждаме и в злодея човек!“? ––––– Причините да се радваме на света, са напълно …

Show Buttons
Hide Buttons