Животът непрекъснато ни компенсира загубите. Всеки сам за себе си може да открие „с какво“ и „как“.

–––––
Мислещите хора приемат напълно само собственото си мнение. И то, не винаги.

–––––
Невидимата и велика цел на съществуването ни е, всеки от нас да подобри вградената си родителска програма, като я направи отзивчива за настоящето.

–––––
Празниците съществуват, за да ни напомнят, че всъщност всеки ден би могъл да бъде празник, стига да искаме.

 

 

–––––
Когато ни подценяват и в последствие успеем, успехът ни винаги изглежда по-голям. Ако сравним нула и едно, едно клони сякаш към едно и половина.

–––––
За кривият човек и правия човек е крив. За правият човек и кривия човек е прав. Изводът е простичък – кривите хора кривят, а правите изправят.

–––––
Всички ние, по един или друг начин, преживяваме еволюция, което означава, че сме „еволюционери“. Когато дръзваме да ускорим своята промяна, без да искаме, ставаме  – малки или по-големи революционери.

 

–––-
©cenimiga