Понякога се случва така, че не забелязваме истинските причини за състоянието, в което се намираме.

Например:

Това, че някой е щастлив, не е причината да сме нещастни. Нещастни сме, понеже не си позволяваме да сме щастливи.

Това, че някой притежава в повече, не е причината за нашите липси. Причината е, че самите ние не разполагаме в повече.

Това, че някой е споходен от късмет, не е причината да сме лишени от късмет. Причината е, че ние още нямаме късмет.

 

–––-

©cenimiga