Съществува една мъдрост, в която се казва – „Понеже Бог не може да бъде навсякъде, той изпраща за свой заместник майките.”

Максимата наистина е вярна. Тя не губи от своята сила, ако я променим в следния вариант – „Понеже Бог не може да е навсякъде, той ни дава за свой заместник интуицията.”

Безспорно майките достойно заместват Бог. Но все пак, те го правят до известно време. А интуицията, за разлика от любящата майка, играе ролята на Бог през целия ни живот.

 

 

––––-

©cenimiga