На всички ни е известно е, че успелите хора притежават твърда вяра, дисциплина, отдаденост, организация и самоувереност.

Тези характеристики наистина са определящи, но те са съпътствани и от още едно допълнително качество, за което не се говори много. То е, че хората с доказан просперитет разчитат и на скритите си, резервни ресурси.  Знаят, със сигурност, че са по-енергични. И могат повече.

Логично е, ако искаме да сполучим, да познаваме собствените си запаси.

Ние се срещаме със скритите си възможности винаги, когато съзнателно удължаваме времетраенето на своите градивни действия и преживяване. Когато продължаваме, въпреки, че можем да спрем. Когато изискваме повече от себе си – черпим от резервните си ресурси. 

Не само успелите хора, а и всички ние, сме двойно по-жизнени, двойно по-можещи и двойно по-могъщи.

Силата отива при сила.

 

 

 

–––––

©cenimiga