––

Само съмнението и страхът разделят хората от най-възвишените им идеали и от всяко желание на сърцето им. Когато човек е в състояние да желае, без да се безпокои, всяко желание ще бъде незабавно на мига изпълнено.

––

Целта при играта на живота е да се разбере ясно кое е добро за човека и да се заличат всички въображаеми картини на злото. А това трябва да стане като внушаваме на подсъзнанието си осъществяването на хубави неща.

––

Едно от най-големите послания за човешкия род, дошло чрез светите писания, е, че Бог е първоизточникът на човешките блага и че човек може да реализира, използв%D