1.

Не се разминавайте с най-големия лукс: Да бъдете несъвършени.

Не насилвайте себе си да изглеждате по-приемливо за хората, когато се касае за вашите естествени, природни дадености. Вие вече сте приети от света, независимо как изглеждате визуално.

Обичайте се, каквито и да сте.

2.

Признайте пред себе си какво искате най-много.

Ако пътищата за реализирането на вашето желание изглеждат непроходими, превърнете своето искане в своя несбъдната мечта. Запазете я. Вие сте съизмерими с мечтите, които имате. Когато те са безкрайно високи, е достатъчно, че се повдигате на пръсти. Това е издигане над дребния ръст на реалността.

Ако пътищата за осъществяването на вашите цели са открити и липсват препятствия, побързайте. Тръгнете по пътя, който ви сочи вътрешния ви шепот. Спирайте се понякога. Когато отдъхвате е възможно това, което ви трябва, самичко да ви намери.

 

obuvki

3.

Понеже животът е пътешествие, ще ви е по-леко, ако носите със себе си само най-съществените неща. Повечето от тях са без собствено тегло. Например вашият смях, вяра, сила, любов, откровеност.

Оставете съмнението, безпокойствата, обидите, тъгата. Те са безсмислен товар.

 4.

Не вярвайте на хорските истини, дори да ви ги поднасят  – официално, масово-признати авторитетни медии и личности.

Уповавайте се на собствената си правда. Тя е ориентирът.

Където и да отивате, не се отдалечавайте от личните си преценки за добро и зло. Чуждите мнения за добро и лошо може да изглеждат надеждни, но ако се разминават с вашите, са просто нечии гледни точки.

Бъдете сигурни във вашия усет. Той е водачът.

5.

Когато ви е по-стръмно, отколкото сте очаквали, съберете още сили. Поискайте помощ от себе си. Собствените ви резервни възможности са най-добрите ви сътрудници. При нужда, са истинските ви спасители.

 

©cenimiga

––––