1.
Опитайте да не сте толкова придирчиви. По-често разчупвайте калъпа на общоприетия стандарт.

Прескачайте личните си ограничения. И вместо да се питате, защо живеете – живейте.

2.
Познавате ли всичките си поводи и причини за благодарност? Каквото и да имате, вие притежавате единствено нещата, които оценявате.

3.
По-често забелязвайте своето съществуване. Безценни са всяко вдишване и всеки поглед, с който докосвате света. Вашето присъствието в този свят е събитие. Обикновено и велико същевременно.

4.
Ако искате да бъдете наистина добре, обитавайте единствено територията на добродетелите.

5.
Вие постигате много, когато сте спокойно-безразлични към хората, които по някакви свои причини, негласно или гласно ви осъждат. Но бихте постигнали още повече, ако вие самите не съдите.

6.
Най-силни сте, когато прощавате. Когато се усмихвате, махайки великодушно с ръка към цялото съвършено несъвършенство на света. И когато сте несмутими.

7.
Важно е най-напред да сбъдвате дребните си и простички желания, които ви изпълват със спокойствие и радост. Малката чашка кафе, често е пълна с голямото щастие.

8.
Вслушвайте се в песничката, която разнася посетителското звънче на всяко ново утро. И която ви припомня, че животът е преди всичко днес.

 

©cenimiga

––––