Максими

Дали най-правилната молитва не е тази: „Господи, опази способността ни да виждаме и в злодея човек!“? ––––– Причините да се […]