–––––- Най-голямата тайна на живота е, че когато се радваме на чуждите успехи, след време ги придобиваме. –––––- Нормално е някои хора, на които не правим нищо лошо да…

cenna

  Ценността на връзката ни с другия не е самата близост. Ценността е в качеството на близостта, а близостта е ценна, когато е истинска. ` Всички ние се нуждаем от…

  Мислите имат живот. Те са живи същества, нещо като малки кълба от енергия. Повечето хора изобщо не обръщат внимание на природата на мислите си. въпреки че качеството на мисленето…

  Неприемането на нещата, които съществуват, води до съжаление. –––– Съжалението винаги ни заплашва, че може да дойде. Дори и когато няма такова намерение. –––– Най-много съжаляваме, че съжаляваме. ––––…

mydrosti

    Животът е най-неудобен за хората, които не смеят да си го измислят. ––––– Предимството на голямото изпитание е това, че всяко последващо изглежда по-малко. ––––– Всяко осъждане на…